Despre Noi

DKMT – Regiunea Europeană


Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT) aflată în sud-estul Bazinului Carpatic reprezintă de fapt centrul geografic al Europei. Pe o suprafaţă de peste 60 mii km2 şi cu o populaţie în jur de 4,5 milioane persoane această cooperare integrează judeţele Bács-Kiskun, şi Csongrad din Ungaria, judeţele Arad, Caraş-Severin şi Timiş din România precum şi Provincia Autonomă Voivodina din Serbia. Regiunea prin caracteristicul agricol, logistic şi turistic precum şi prin potenţialul inovator este una din regiunile determinante ale Europei unite, a cărei importanţă creşte şi prin rolul strategic pe care o deţine în procesul de stabilizare a zonei Balcani.


Euroregiunea DKMT s-a creat pe data de 21 noiembrie 1997, cu scopul de a sprijini şi stimula colaborarea autorităţilor publice locale, a comunităţilor locale, a actorilor economici şi a cetăţenilor în acele domenii care pot contribui la democratizarea regiunii, la accelerarea integrării europene, la dezvoltarea social-economică şi la realizarea unor contacte şi relaţii stabile în regiune. Instituţiile DKMT (Adunarea Generală, Secretariatul, Agenţia de Dezvoltare şi Grupurile de lucru) au în primul rând un rol de coordonare, participă la realizarea şi finalizarea programelor de dezvoltare europene, pe lângă acestea prin legăturile politice şi profesionale pot întării gândirea euroregională atât spre interior cât şi spre exterior.


Secretariatul permanent şi sediul Agenţiei de Dezvoltare a Euroregiunii se găseşte la Szeged. Colaboratorii biroului pot da informaţii în toate problemele legate de cooperarea transfrontalieră dntre Ungaria, România şi Serbia. Adresa Biroului: 6722 Szeged, str. Tábor u. 7/B., tel.: +36 62 543-165, fax: +36 62 543-166, e-mail: office@dkmt.net.
Pagina oficială de web poate fi găsită la adresa: www.dkmt.net.


Precum cele patru râuri se unesc absorbind razele soarelui, preluând comorile munţilor şi câmpiilor, astfel se adună laolaltă aspiraţiile şi voinţele românilor, maghiarilor şi sârbilor de pe aceste meleaguri, ca după atâta vrajbă şi suferinţă să se unească, să colaboreze şi să construiască un viitor comun, aici la poalele Carpaţilor şi în plinul câmpiei, la poarta de est a Europei.

slogan
www.huro-cbc.eu

Conţinutul acestui site nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.